Köpa Företag/Sälja Företag

Tips och råd för företagsförvärv

Sidan är under konstruktion välkommen att ta del av våra råd hos våra huvudsidor istället:

Falköga Redovisning, FöretagsrådgivningFalköga Revision

Välkommen till Köpa Företag

En sida som drivs av Falköga Redovisning, Revision och Företagsrådgivning för att stötta entreprenörer och småföretagare.

 

Denna sida är som sagt under uppbyggnad

Just nu finns det inte så myckettext här men det kommer att göra det.

Bra saker att tänka på:

Att denna sida är under konstruktion

Att köpa företag är svårt

Fortsätt med din entreprenörsanda!

 

Intresserad av att vara en del av Falköga?

Eller ring oss på 070 454 03 21

”Carl-Magnus är oerhört närvarande i vår vardag med alla de utmaningar det innebär att vara entreprenör. Under de år vi och våra bolag arbetat tillsammans med Carl-Magnus har han med kreativitet och uthållighet alltid sett till vårt bästa. Hans unika sätt att vara och bidra är en viktigt grundsten i våra bolags arbete med långsiktigt och hållbart företagande.”

Thomas Svenow

Koncernchef, Glasmästerigruppen i Norden AB

”Belysningsteknik utvecklas ständigt och kräver innovativa lösningar. Carl-Magnus Falk har varit vår företagsrådgivare i många år. Carls kreativa förmåga och hans gedigna kunskaper har varit till stor nytta att anpassa vår affärsverksamhet mot nya utmaningar.”

Gerhard Rehm

Sales and development, CDC-Lighting AB

“Carl-Magnus har varit med oss från början som revisor och rådgivare. Han har varit ett ovärderligt bollplank vid både förvärv och försäljning av verksamheter. Carl-Magnus har både den bredd och det djup som krävs när bokföringen blir mer avancerad”.

 

Per Kristiansson

Delägare, Restaurangbolaget Elaka tre E3 AB, Möja Värdshus